Privaatsuspoliitika

Perepood on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on Sinu, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Euronics kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • kontaktandmete (sh sinu nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või mujal (näit. kaupluses);
  • veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu;
  • ostu või tellimuse sooritamisel meie poes või e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (Perepood võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid);

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).

Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Perepoodi tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.

Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient Perepoodile nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta meie kodulehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Perepood avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Perepoodile teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transporditeenuse pakkumine.

Kliendi isikuandmeid säilitab Perepood kuni püsikliendilepingu lõpetamiseni. Andmeid, mida Perepood on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Euronics õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Isikuandmete kaitse

Perepood rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleme püsikliendi lepingu lõpetamise avaldusena.

Turvalisus

Kõik Perepoodi e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. OÜ Diasir edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja ESTO AS-le.

Mis on küpsised?

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis laaditakse veebilehtede külastamisel teie arvutisse või mobiiliseadmesse. Igal järgneval külastusel saadetakse need failid tagasi neid tuvastavale veebilehele. Küpsised toimivad konkreetse kodulehe mäluna, võimaldades korduvate külastuste korral teid ära tunda ja seadeid taastada, muutes veebilehe kasutajale mugavamaks. Lisateavet küpsiste ning nende haldamise või eemaldamise kohta leiate aadressilt http://www.aboutcookies.org.uk/managing-cookies.

Olulised Cookies – Need on küpsised, mis on vajalikud https://perepood.eu põhifunktsioonide täitmiseks. Nende hulka kuuluvad need, mis on vajalikud veebilehe sisu tõlkimiseks kasutaja soovitud keelde ja küpsiste eelistuste salvestamiseks.

Analüütikaküpsised – need on seatud usaldusväärsete kolmandate osapoolte võrgustike (nt Google Analytics, Yandex.Metrika jne) poolt, et jälgida selliseid üksikasju nagu unikaalsete külastajate arv ja lehekülje vaatamised, et aidata parandada kasutajakogemust.

Olulised Cookies

guest-view – Salvestab tellimuse ID, mida külalisostjad oma tellimuse oleku taastamiseks kasutavada. Külaliste tellimuste vaade. Kasutatakse vidiates "Tellimused ja tagastused".

login_redirect – Säilitab sihtlehe, mis laadis enne kliendi sisselogimisele suunamist. Sisselogitud klientide puhul kasutatakse minikäruga sisselogimise ümbersuunamist, kui konfiguratsioonivaliku Kuva minikäru väärtuseks on määratud Jah

mage-messages – Jälgib kasutajale kuvatavaid veateateid ja muid märguandeid, näiteks küpsise nõusolekusõnumit ja erinevaid veateateid. Sõnum kustutatakse küpsisest pärast selle ostjale näitamist.

mage-translation-storage (kohalik salvestusmaht) – Salvestab tõlgitud sisu, kui ostja seda soovib. Kasutatakse, kui Tõlkestrateegia on konfigureeritud kui "Sõnastik (tõlge leti küljel)".

mage-translation-file-version (kohalik salvestusmaht) – Jälgib kohalikus salvestusmahus olevate tõlgete versiooni. Kasutatakse, kui tõlkestrateegia on konfigureeritud kui Sõnastik (tõlge leti esiküljel).

product_data_storage (kohalik salvestusmaht) – Salvestab viimati vaadatud / võrreldud toodetega seotud tooteandmete konfiguratsiooni.

recently_compared_product (kohalik salvestusmaht) – Salvestab hiljuti võrreldud toodete toote ID-d.

recently_compared_product_previous (kohalik salvestusmaht) – Salvestab varem võrreldud toodete toote ID-d hõlpsaks navigeerimiseks.

recently_viewed_product (kohalik salvestusmaht) – Salvestab hiljuti vaadatud toodete toote ID-d hõlpsaks navigeerimiseks.

recently_viewed_product_previous (kohalik salvestusmaht) – Salvestab hiljuti eelenvalt vaadatud toodete toote ID-d hõlpsaks navigeerimiseks.

stf – Salvestab sõnumite saatmise aja SendFriend (Sõnum Sõbrale) moodulis.

X-Magento-Vary – Konfiguratsiooniseade, mis parandab jõudlust Varnishi staatilise sisu vahemälu kasutamisel.

amz_auth_err – Kasutatakse, kui Amazoniga sisselogimine on lubatud. Väärtus 1 näitab autoriseerimisviga.

amz_auth_logout – Kasutatakse, kui Amazoniga sisselogimine on lubatud. Väärtus 1 näitab, et kasutaja tuleks välja logida.

form_key – Turvameede, mis lisab kõikidele vormiesitustele juhusliku stringi, et kaitsta andmeid saidiülese päringu võltsimise (CSRF) eest.

mage-cache-sessid – Selle küpsise väärtus käivitab kohaliku vahemälu salvestusruumi puhastamise. Kui taustrakendus küpsise eemaldab, puhastab administraator kohaliku salvestusruumi ja määrab küpsise väärtuse tõeseks.

mage-cache-storage – Külastajapõhise sisu kohalik salvestusruum, mis võimaldab e-kaubanduse funktsioone.

mage-cache-storage (kohalik salvestusmaht) – E-kaubanduse funktsioone võimaldav külastajapõhise sisu kohalik salvestusruum.

mage-cache-storage-section-invalidation (kohalik salvestusmaht) – Kohaldab konkreetsete sisuosade kohalikku salvestamist, mis tuleks tühistada.

persistent_shopping_cart – Salvestab püsiva ostukorvi võtme (ID), et anonüümse ostja jaoks oleks võimalik ostukorvi taastada.

private_content_version – Lisab kliendi sisuga lehtedele juhusliku unikaalse numbri ja aja, et vältida nende serveri vahemällu jäämist.

section_data_ids – Salvestab kliendipõhist teavet, mis on seotud ostja algatatud toimingutega, nagu soovinimekirja kuvamine, kassateave jne.

store – Jälgib ostja valitud konkreetset poevaadet/asukohta.

Analüütikaküpsised

Yandex.Metrika

_ym_metrika_enabled – Kontrollib, kas teised Yandex.Metrica küpsised on õigesti paigaldatud.

_ym_isad – Tehakse kindlaks, kas kasutajal on reklaamblokeerijad.

_ym_uid – Kasutatakse saidi kasutajate tuvastamiseks.

_ym_d – Salvestab kasutaja esimese saidi seansi kuupäeva.

yabs-sid – Seansi ID.

_ym_debug – Näitab, et silumisrežiim on aktiivne.

_ym_mp2_substs – Kasutatakse sihtkõne puhul.

_ym_visorc_* – Võimaldab sessiooni taasesituse korrektset toimimist.

_ym_hostIndex – Piirab taotluste arvu.

_ym_mp2_track – Kasutatakse sihtkõne puhul.

i, yandexuid, yuidss – Kasutatakse saidi kasutajate tuvastamiseks.

ymex – Salvestab Yandex.Metrica jõudluse lisateavet: ID loomise aeg ja nende alternatiivsed väärtused.

usst – Säilitab lisateavet saitide kasutajatunnuste sünkroonimiseks erinevate Yandexi domeenide vahel.

Lisateavet saab siit: https://yandex.com/support/metrica/general/cookie-usage.html

Google Analytics

_ga, _gid, _gat_* – Google (Universal) Analytics, Google Inc. poolt pakutav veebianalüüsi teenus. (www.google.com). Google (Universal) Analytics kasutab meetodeid, mis võimaldavad meil analüüsida veebisaidi kasutamist ja võimaldavad meil ära tunda ja loendada meie veebisaidi külastajate arvu ning näha, kuidas külastajad meie veebisaidi kasutamise ajal seal liiguvad.

Facebook Pixel

Kasutame Facebooki pikslit kasutajate käitumise jälgimiseks, mis võimaldab meil saata teile asjakohast, suunatud reklaami Facebookis. See on jälgimispiksel, mis kogub teie kohta teavet, mida kasutatakse Facebooki reklaamide sihtrühmade loomiseks ja optimeerimiseks. Näiteks kogub ja saadab see Facebookile andmeid, mis on seotud identifikaatoriga, nagu teie nimi või IP-aadress, selle kohta, et olete külastanud meie veebilehte ja mida te klikkisite.

Lisateavet Facebooki küpsiste kohta leiate siit: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Kuidas saab küpsiseid keelata?

Küpsiseid saab soovi korral keelata või eemaldada. Lähemalt lugege siit: aboutcookies.org. Võite kustutada kõik oma arvutis olevad küpsised ja enamiku brausereid saate seadistada ka nii, et küpsiste salvestamine oleks blokeeritud. Kuid sel juhul peate iga kord käsitsi määrama kõik veebilehe sätted. Samuti on võimalik, et mõned teenused ja funktsioonid ei tööta.

Yandex.Metrika küpsiseid saab ka keelata opt-out addoni abil: https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html

Google Analyticsi küpsised saab keelata opt-out lisandiga: https://support.google.com/analytics/answer/181881

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil info@perepood.eu.

Sul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.